sssss

ข่าวสารต่างๆ


ดูข่าวทั้งหมด »ข่าวกิจกรรม
 
นิสิตนำเสนอผลงาน รายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2-2561..
(อ่านแล้ว 175)
ดูรายละเอียด... 
รายวิชา 0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต นำเสนอ pos..
(อ่านแล้ว 344)
ดูรายละเอียด... 
นำเสนอผลงานของนิสิตในรายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ..
(อ่านแล้ว 204)
ดูรายละเอียด... 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมิณผลการเรียนรู.. (อ่านแล้ว 257)
ดูรายละเอียด...
 

โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและศึกษาด.. (อ่านแล้ว 234)
ดูรายละเอียด...
 

โครงการ Workshop การจัดทำรายวิชา บังคับ กลุ่มบูรณาการ.. (อ่านแล้ว 258)
ดูรายละเอียด...ดูกิจกรรมทั้งหมด »

General Education